Home / הערכה עצמית

הערכה עצמית


מהי הערכה עצמית?

כאשר אדם נולד, הוא מכיר רק את עצמו כמרכז העולם, כל שאר הדברים הקיימים נדמים לו כאילו הם קיימים רק עבורו, וכי הוא עצמו המרכז סביבו סובב הכל.
ככל שהאדם גדל, כך הוא לומד שהוא אינו מרכז העולם, אלא חלק ממנו, חלק בעל חשיבות כלשהי.
לאורך השנים, כל אדם מפתח את ההערכה העצמית שלו, הערך העצמי שלו, כלומר דרך ההתבוננות שלו על עצמו.
הערכה עצמית מסמלת את מידת החשיבות שהאדם נותן לעצמו ביחס לעולם, את האמונה שלו ביכולותיו וערך שהוא מביא לסביבתו.

החשיבות של הערכה עצמית

אנשים רבים נוטים לבלבל את ההערכה העצמית עם תחושות של גאווה.
אולם ההבדל ביניהם הוא חשוב ומהותי.
הערכה עצמית היא תכונה חיובית, ואף חיונית, ואילו הגאווה היא תכונה עם הקשר שלילי, הקשר היותר דימוי של ריכוז עצמי וחשיבות עצמית מופרזת הגורמים לעתים לאנטיגוניזם כלפי זה הנחשב לגאה, משום שמתקבל הרושם שהוא מעריך את עצמו באופן יחסי לאנשים שסביבו, וחש כי הוא הטוב והמוכשר מכולם.
גאווה לא תמיד מגיעה בפרופורציות למצב האמתי, כלומר אדם גאוותן לעתים מעריך את עצמו באופן לא ריאלי.
ישנה כמובן גאווה חיובית, כזו המגיעה כתחושת הצלחה של אדם אהוב,על הישגים משמעותיים.
הערכה עצמית, לעומת זאת, היא תחושה מודעת יותר, אשר אינה מתבססת על אנשים אחרים ועל היחס אליהם. לכל אדם ישנו ערך כלשהו, והערכה עצמית היא ההכרה בערך הזה.
היא מניעה את האדם לפעול. אדם שאינו מאמין בכוחותיו וביכולותיו יחוש ייאוש ולא ינסה לעשות דבר מפחד (או מ"ידיעה" שגויה) שבוודאי ייכשל.
חוסר הערכה עצמית או חוסר ביטחון עצמי מקשים על החיים, ועלולים לגרור את האדם לדיכאון ולבעיות רבות נוספות.

איך לפתח את ההערכה העצמית?

ישנם אנשים שמגיל קטן מכרים בערך של עצמם ומלאים תחושת ביטחון עצמי, אנשים אחרים יכולים להיעזר בסדנאות להעצמה אישית ולפיתוח האישיות, כדי לגלות את הכוחות הטמונים בהם, להאמין בהם ולהעריך אותם, כמו כן ניתן לעשות עבודה עצמית, מי שחש שהבעיה אצלו נובעת בשל דימוי עצמי שלילי יכול לנסות לבצע פעולות לשיפור הדימוי העצמי בעצמו או עם חברים.

חשוב לזכור שתמיד ניתן לשפר את ההערכה העצמית שלנו, עלינו לחקור את הנושא לעומק, לבודק בתוכנו פנימה במה אנו טובים ולהדהד דברים אלה בראשנו שוב ושוב, כמו כן יש לחזק מערכות יחסים מהן אנו מקבלים פידבקים חיוביים ולדלל כאלה המספקות לנו פידבקים שליליים, ניתן גם לערוך רשימות הישגים, כל מה שהשגנו בחיינו, לרוב אנו נוטים להתאמץ מאוד להשיג משהו ולאחר שהשגנו אותו אנו שוכחים ממנו, זכרו את עמלכם ורשמו מה שהשגתם, את הרשימה הניחו במקום בולט ועדכנו אותה מעת לעת כדי להזכיר לעצמכם שאתם מתקדמים כל הזמן ומגדילים את הערך שלכם כל הזמן.

Live Chat Software